Vermogensbescherming

In de hedendaagse claimcultuur is het extra van belang dat uw vermogen goed beschermd is. Ondernemers weten dat als geen ander. Een scheiding tussen het privévermogen en het ondernemingsvermogen zorgt ervoor dat uw privévermogen veilig is in geval van faillissement of eventuele aansprakelijkheden. Maar hoe beschermt u uw ondernemingsvermogen? En hoe stelt u uw privévermogen veilig voor claims in de privésfeer?

Inco Trust biedt veel verschillende faciliteiten die het mogelijk maken uw vermogen beter te beschermen. Na het vaststellen van uw persoonlijke situatie kan Inco Trust een strategie voor uw samenstellen welke rekening houdt met al uw behoeftes en doelstellingen voor de toekomst.Binnen de strategie wordt bepaald of de nationale wetgeving voldoende faciliteiten voor uw situatie biedt, of dat buitenlandse ondernemingsvormen en financiële producten u misschien beter kunnen helpen.

Hierbij kunt u denken aan het gebruik van ondernemingsvormen zoals de Trust of de Foundation, welke u kunnen helpen bij het beschermen van het vermogen. Bovendien adviseren wij u over de mogelijkheden van internationaal bankieren, zoals een bankrekening in Zwitserland, welke in combinatie met een trust of Foundation zorgt voor een veilige afscherming van u vermogen, welke beschermd blijft indien u te maken krijgt met aansprakelijkheden, crediteuren of claims van overheden.Kortom, Inco Trust biedt een breed scala aan diensten die vermogensbescherming garanderen.